Ημερίδα ΕΑΕΕ: «Υγεία και Τεχνολογία»

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 10:31

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) με θέμα «Τεχνολογικές Εξελίξεις & Υγεία : Εξελίξεις, προκλήσεις & προοπτικές για την ασφαλιστική αγορά», η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Υγείας της ΕΑΕΕ, υπό την προεδρία του κ. Ι. Καντώρου.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται στον τομέα της υγείας, στην ιατρική επιστήμη και τη βιολογία μέσω της τεχνολογίας. Ειδικότερα, οι διακεκριμένοι ομιλητές της εκδήλωσης παρουσίασαν τις βασικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην ιατρική τεχνολογία, τη βιοϊατρική πληροφορική, την ηλεκτρονική υγεία και κυρίως την ψηφιακή υγεία, οι οποίες αναμένεται να έχουν άμεση επίδραση στην ασφαλιστική αγορά, αλλάζοντας ριζικά το τοπίο στην ασφάλιση υγείας και όχι μόνο.

Την εκδήλωση προλόγισε η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κα Μ. Αντωνάκη, η οποία αφενός τόνισε ότι η ιατρική έρευνα σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας και η κλινική εφαρμογή τους είναι οι βασικοί παράγοντες που βοήθησαν καθοριστικά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής του ανθρώπου και, αφετέρου, επεσήμανε ότι, ενώ από τη μια πλευρά η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία στο χώρο της υγείας στηρίζει την εξέλιξη των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και δίνει απαντήσεις στις σημερινές δημογραφικές προκλήσεις, παρέχοντας όλο και περισσότερες λύσεις, από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη αυτή δεν έρχεται χωρίς κόστος, όπως αποδεικνύεται με απόλυτη σαφήνεια από την πίεση που δέχονται παγκοσμίως τα διαφορετικά συστήματα υγείας και οι ασφαλιστικοί φορείς.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, κ. Ι. Καντώρος, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη προσαρμογής της ασφαλιστικής αγοράς στην τεχνολογική επανάσταση που συντελείται στο χώρο της υγείας, από την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή / και τη διαχείριση των ασθενειών. Παράλληλα τόνισε την ανάγκη στροφής των ασφαλιστών προς τα συστήματα διαχείρισης της υγειονομικής φροντίδας και όχι απλά της χρηματοδότησής της, ενώ έθιξε και τα ηθικά διλήμματα που καλείται η ασφαλιστική αγορά να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, στην πορεία της αλματώδους ανάπτυξης μιας, εκτός από προληπτικής, «προβλεπτικής» εξατομικευμένης ιατρικής περίθαλψης, εγείροντας το ερώτημα αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει και σε «εξατομίκευση της ασφάλισης» και την τυχόν διατάραξή της ως «κοινωνίας κινδύνων».

IMG 5606

Βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι:

Ο κ. St. Cazzaniga, εκπρόσωπος της Boston Consulting Group, o κ. Π. Μπαράς, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Δ.Σ. της Philips Hellas AEBE, o κ. Γ. Παλιούρας, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Επικεφαλής Τομέα Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων – Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ο κ. Δ. Δ. Κουτσούρης, Τακτικός Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και ο κ. Γ. Βελιώτης, Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας της ασφαλιστικής εταιρείας INTERAMERICAN και Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Insurance Europe.

Τα βασικά θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν τα εξής:

- Οι τάσεις που διαμορφώνονται στις ασφαλίσεις υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, με κύριες την εκτίμηση για το διπλασιασμό της ζήτησης ασφαλίσεων υγείας έως και το 2025, τη στροφή των ασφαλιστών προς τη διαχείριση της υγειονομικής φροντίδας, την ψηφιοποίηση των δεδομένων και των υπηρεσιών υγείας, καθώς και την αυξανόμενη «συμμετοχικότητα» των πελατών στη διαχείριση της φροντίδας της υγείας τους.
- Οι προκλήσεις σε όλο το φάσμα της φροντίδας της υγείας, με προεξάρχουσες τον περιορισμό των διαθέσιμων οικονομικών πόρων των συστημάτων υγείας σε συνδυασμό με την αύξηση της μακροβιότητας του πληθυσμού και την επικράτηση χρόνιων παθήσεων.
- Οι λύσεις που δίνονται μέσω της τεχνολογίας στις προκλήσεις αυτές.
- Οι τελευταίες εξελίξεις στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και τη χρήση ψηφιακών συσκευών που αλλάζουν το τοπίο και τη σχέση ιατρού - ασθενή.
- Η αξία της ανάλυσης των μεγάλων δεδομένων για την κατανόηση των μηχανισμών των ασθενειών και την ανάπτυξη της «εξατομικευμένης ιατρικής», η οποία είναι πιο αποτελεσματική και σε πολλές περιπτώσεις πλέον οικονομική.
- Οι προκλήσεις και οι προοπτικές που γεννώνται για την ασφαλιστική αγορά, με επικρατούσα εκείνη της αλλαγής του μοντέλου λειτουργίας των εταιρειών μέσα από τη μετατόπιση από το ρόλο του διαχειριστή κόστους των υπηρεσιών υγείας στο ρόλο του διαχειριστή της ίδιας της φροντίδας της υγείας των ασφαλισμένων τους.

Την εκδήλωση συντόνισε η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κα Μ. Αντωνάκη.