Νέα είσοδος στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά

Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2017 12:42

Στην ελληνική ασφαλιστική αγορά εισέρχεται η Whitetip Insurance and Reinsurance Brokers, πρεσβεύοντας στις ασφαλίσεις προσωποιημένο μοντέλο εξυπηρέτησης και παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών για εξειδικευμένους κινδύνους, με μεγάλη έμφαση στις καλύψεις απαγωγών.

Η εταιρεία είναι 100% θυγατρική της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ, Introducing Broker της Saxo Bank στην Ελλάδα, επίσης γνωστή για την έντονη δραστηριοποίησή της στον τομέα των startups. Σε συνεργασία με ασφαλιστικό όμιλο της Βρετανίας, στόχος της εταιρίας είναι να δραστηριοποιηθεί στην Eλληνική αγορά με εξατομικευμένες λύσεις σε ασφαλίσεις προσωπικών συλλογών, κινδύνων μουσείων, συλλεκτικών αυτοκινήτων, έργων τέχνης, μεγάλων σκαφών και ιδιωτικών αεροπορικών μέσων, με κύριο, άλλα όχι μοναδικό σημείο αιχμής, την ασφάλιση Απαγωγών και Λύτρων με πλήρως διασφαλισμένη διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου.

H ευθύνη συντονισμού του συνόλου των δραστηριοτήτων Ασφαλιστικών Εργασιών του Ομίλου WHITETIP έχει ανατεθεί στον B.Ν. Βαβυλουσάκη, άνθρωπο που φέρει πολυετή εμπειρία στην εγχώρια και διεθνή ασφαλιστική αγορά. Ο κ. Βαβυλουσάκης έχοντας διαγράψει 25ετή πορεία στον κλάδο έχει συμβάλει καθοριστικά στην τεχνοκρατική λειτουργία μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά έχει δραστηριοποιηθεί:

1) S. Modiano LTD, επιθεωρητές εκπρόσωποι αβαριών στην Ελλάδα των Ενώσεων της Γαλλικής και Γερμανικής Ναυτασφαλιστικής αγοράς και αγοράς εξειδικευμένων κινδύνων.

2) Πρόεδρος των τριών Διοικητικών Συμβουλίων και RISK – RE ENGINEER του N.Π.Δ.Δ. Τ.Α.N.Π.Υ.

3) Ειδικός Σύμβουλος του Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Τ.Ε.Χ. Ταυτόχρονα είναι μέλος διοίκησης εταιριών ασφάλισης και εμπορικών επιχειρήσεων.

«Με την ίδρυση της Whitetip Insurance and Reinsurance Brokers, και με την ουσιαστική αρωγή των Βρετανών συνεργατών μας, ολοκληρώνουμε τον κύκλο παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, ξεκινώντας από επενδύσεις στο σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων, περνώντας στη δυνατότητα επενδύσεων σε startups και καταλήγοντας στην κάλυψη ειδικών κινδύνων, που για πολύ καιρό αποτελούσε πάγιο αίτημα των πελατών μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ, κύριος Χαράλαμπος Αγγελετόπουλος.