ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εθνική Ασφαλιστική: Δημόσιος διαγωνισμός για την πώληση ακινήτου

Η Εθνική Ασφαλιστική γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της ότι ενδιαφέρεται να πωλήσει ακίνητο ιδιοκτησίας της. Για το σκοπό αυτό πρόκειται να…

ΠΣΑΣ: Workshop για τον GDPR την 1η Ιουνίου

Ένα workshop, εξειδικευμένο για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, με θέμα την εναρμόνιση με το νέο Κανονισμό GDPR, θα πραγματοποιήσει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών…

NP Ασφαλιστική: Εκδηλώσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

NPΑσφαλιστική: Στήριξη και προβολή της Β. Εύβοιας H NP Ασφαλιστική, προσηλωμένη στην αρχή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και με όραμα…

Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2017 σε απλή και ενοποιημένη βάση και τη διανομή μερίσματος €0,12 ανά μετοχή ενέκρινε,…

Αίτημα της Sunlight για προκαταβολή αποζημίωσης από τις ασφαλιστικές

Συνεχίζουν τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της Sunlight τα κλιμάκια εμπειρογνωμόνων και ασφαλιστικών εταιρειών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για την…

Νέα Εμπορική Διεύθυνση στην HDI Global Hellas

Η HDI Global SE, Hellas, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης και σταθερής ανοδικής της πορείας και σε συνδυασμό με τις νέες…