Κύπρος: Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρείας

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 12:35

Η Έφορος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου προχώρησε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας Olympic Insurance.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital Today, ο λόγος της ανάκλησης της άδειας οφείλεται στο ότι η εταιρεία δεν πληρούσε τα κριτήρια των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων που προβλέπει η νομοθεσία, όπως προέκυψε μετά από έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας.

Οι απαιτήσεις των πελατών της εταιρείας σε Κύπρο και Βουλγαρία ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση εκκαθάρισής της οι ζημιές που αφορούν στον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων θα κληθούν να καλυφθούν από το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων, όπως ορίζουν η κυπριακή νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις.

Σημειώνεται ότι το Ταμείο από το 1969 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2017 και εντεύθεν έχει καταβάλει ποσό μεγαλύτερο από 100 εκατ. ευρώ σε θύματα ανασφάλιστων και αγνώστων οδηγών, καθώς και σε θύματα οδηγών των οποίων οι ασφαλιστικές εταιρείες τέθηκαν υπό εκκαθάριση.

Η άδεια της Olympic Insurance ανακλήθηκε στις 9 Μαΐου και μέχρι τις 8 Ιουνίου η εταιρεία θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Εφόρου, δηλαδή να αποδείξει ότι είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις απαιτήσεις των πελατών της. Η νομοθεσία επιτρέπει στην εταιρεία να προχωρήσει σε προσφυγή κατά της απόφασης της Εφόρου.