Συνεργασία Allianz και Drivy για ασφάλιση στον τομέα του car sharing

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 11:46

Η εταιρεία Drivy είναι ένας διαχειριστής διαμοιρασμού αυτοκινήτων (car sharing), που φέρνει σε επαφή οδηγούς που χρειάζονται αυτοκίνητο σε βραχυπρόθεσμη βάση με ιδιοκτήτες οχημάτων που θέλουν να αποκομίσουν κάποια επιπλέον χρήματα τις ώρες που δεν χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους.

Η συνεργασία μεταξύ της Allianz και της Drivy εξασφαλίζει ότι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και οι ενοικιαστές είναι ασφαλισμένοι για τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης. Πρόκειται για μια επέκταση της ήδη υπάρχουσας ευρύτερης εταιρικής σχέσης, σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ του ομίλου Allianz και της Drivy Ltd.

Η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται από την Allianz για όλη τη διάρκεια της ενοικίασης περιλαμβάνει κάλυψη για οδήγηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει προστασία στην υπάρχουσα ασφάλιση του ιδιοκτήτη.

Με περισσότερα από 50.000 αυτοκίνητα, διαμοιρασμένα σε έξι χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Αυστρία, Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο), η Drivy προσφέρει ενοικίαση για πάνω από 3 εκατομμύρια ημέρες σε μια κοινότητα 1,8 εκατομμυρίων χρηστών.

Για να διασφαλιστεί η ασφαλής ενοικίαση, όλα τα αυτοκίνητα καλύπτονται από το ολοκληρωμένο πακέτο ασφάλισης και οδικής βοήθειας της Drivy, σχεδιασμένο σε συνεργασία από τους εταίρους Allianz και AA.