ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο από το τέλος του 2020

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018 10:22

Κατάλογο με τα μεταρρυθμιστικά έργα και προγράμματα έργων της για την περίοδο 2018 - 2020 έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο των οποίων επισημαίνεται ότι το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στις 31/12/2020.

Το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο (e-περιουσιολόγιο) έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από τον Ιούνιο του 2016, ωστόσο μετά από τέσσερις παρατάσεις μεταφέρθηκε για υλοποίηση στο τέλος Μαρτίου του 2019, ενώ πλέον το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ το μεταθέτει για το τέλος του 2020.

Σκοπός του έργου είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των νομικών οντοτήτων. Η καταγραφή αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία ως εργαλείο άσκησης φορολογικής πολιτικής, με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου θα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

• Υποσύστημα Φορολογουμένων. Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής στοιχείων περιουσίας (αρχικής και τροποποιητικής), προβολής και εκτύπωσης της συνολικής τους εικόνας, καθώς και τροποποίησης λανθασμένων πληροφοριών.

• Υποσύστημα Εσωτερικών Χρηστών. Ειδικοί χρήστες της φορολογικής διοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα προβολής των στοιχείων της περιουσίας και συσχέτισής τους με άλλες πληροφορίες της φορολογικής διοίκησης για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων απόκρυψης εισοδημάτων. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία προκύπτουν έπειτα από έλεγχο ο οποίος έχει καταστεί οριστικός.