Γενναίο κούρεμα οφειλών σε βιώσιμες επιχειρήσεις και νοικοκυριά προωθούν οι τράπεζες

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 13:31

Πλάνο που προβλέπει γενναίο «κούρεμα» οφειλών σε επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες, καθώς επίσης και ευνοϊκές ρυθμίσεις τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε νοικοκυριά που μπορούν να «εγγυηθούν» ομαλή καταβολή των δόσεων, εξετάζουν και αναμένεται να προωθήσουν οι τράπεζες.

Δεδομένου ότι οι τράπεζες επιθυμούν να μειώσουν άμεσα τα NPL's, σκοπεύουν να προχωρήσουν και στην πώληση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων με ή χωρίς εξασφαλίσεις.

Κύρια επιδίωξη, όπως εκφράστηκε από επίσημα τραπεζικά χείλη, κατά το 19ο ετήσιο Forum της Capital Link, είναι η δημιουργία ενός πλέγματος ευνοϊκών ρυθμίσεων και κινήτρων για τους συνεπείς καλοπληρωτές και τις επιχειρήσεις με «σφραγίδα» εισπραξιμότητας.