Σε πλήρη σύνθεση η Εκτελεστική Επιτροπή του ΤΧΣ

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 12:20

Σε πλήρη σύνθεση βρίσκεται πλέον η εκτελεστική επιτροπή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που είδε το φως της δημοσιότητας, «μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί διορισμού του κ. Ηλία Ξηρουχάκη ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατόπιν πρότασης του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, και μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον κ. Ξηρουχάκη, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου απαρτίζεται πλέον από τρία μέλη, ως ορίζει ο καταστατικός νόμος του Ταμείου, ήτοι τους κ.κ. Martin Czurda, Δ/νοντα Σύμβουλο, Eric Tourret, Αναπληρωτή Δ/νοντα Σύμβουλο, και Ηλία Ξηρουχάκη, Μέλος».