Ιανουάριος - Φεβρουάριος: Το 2018 ξεκίνησε με υπερδιπλάσιο πρωτογενές πλεόνασμα

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 16:12

Υπερδιπλάσιο πρωτογενές πλεόνασμα έναντι του στόχου για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 2,752 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 1,307 δισ. ευρώ και 2,135 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα πάντα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το υπερπλεόνασμα προέκυψε από την κατάργηση επιδομάτων που ενσωματώθηκαν στο ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), την είσπραξη οφειλών από φόρους με κατασχέσεις και ρυθμίσεις, καθώς και από την καθυστέρηση στην έκδοση νέων συντάξεων. 

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,976 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση κατά 1,135 δισ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων θα πραγματοποιηθεί σε περίπου δέκα ημέρες, με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Αντίστοιχα και οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 διαμορφώθηκαν στα 7,433 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 310 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (7,743 δισ. ευρώ). Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 147 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με πέρυσι, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες κατά 476 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 119 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 35 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπ. Εθνικής Άμυνας.