Πιστοποίηση διαφάνειας απονεμήθηκε στη Pharmaswiss Hellas

Σάββατο, 02 Σεπτεμβρίου 2017 03:00
Η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα και η τρίτη εταιρεία στη χώρα, που λαμβάνει πιστοποίηση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, αποτελεί πλέον η Valeant / PharmaSwiss Hellas
Η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα και η τρίτη εταιρεία στη χώρα, που λαμβάνει πιστοποίηση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, αποτελεί πλέον η Valeant / PharmaSwiss Hellas (μέλος του Ομίλου Valeant). Η πιστοποίηση απονεμήθηκε από τον Φορέα Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TUV HELLAS για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης και πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016. Το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου προτύπου αφορά στη διαχείριση παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων και στην εμπορία και διακίνηση φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής. Η πιστοποίηση με βάση το πρότυπο ISO 37001 βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους δωροδοκίας και να βελτιώσουν την ικανότητά τους στην ανίχνευση σχετικών ενδεχόμενων κινδύνων. Ακόμη, ενισχύει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών, ως προς τις συνέπειες της δωροδοκίας, προωθώντας την κουλτούρα καταπολέμησής της. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας της Valeant / PharmaSwiss Hellas, κ. Ιάκωβος Μιχαλίτσης, δήλωσε: «Αναμφίβολα, αποδεχόμαστε με υπερηφάνεια αυτό το σημαντικό γεγονός, ως απόδειξη του ότι η εργασιακή­ μας καθημερινότητα διέπεται από όλες αυτές τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν απόλυτη διαφάνεια, σύμφωνα με διεθνείς παραμέτρους ποιότητας. Μόνο έτσι η εταιρεία μας μπορεί να συνεισφέρει, ώστε οι Υπηρεσίες Υγείας στη χώρα μας να καταλήγουν στην καλύτερη δυνατή φροντίδα προς τους πολίτες». H Valeant / PharmaSwiss Hellas ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2005 και δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο του Συνταγογραφούμενου φαρμάκου, των προϊόντων OTC & Φαρμακείου, των ιατρικών εργαλείων και εξαρτημάτων, της επεμβατικής και μη επεμβατικής δερματολογίας και κοσμετολογίας και έχει ηγετική θέση στο χώρο της Οφθαλμολογίας. Απασχολεί 79 εργαζομένους συνολικά και παράγει μεγάλο αριθμό των προϊόντων της στην Ελλάδα.