Απόφαση «κόλαφος» του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον ΕΟΠYΥ

Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2017 17:32

Τα πάνω - κάτω φέρνει στον ΕΟΠΥΥ απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με βάση την οποία η μείωση τιμών ορισμένων εξετάσεων (μαγνητικών και αξονικών τομογραφιών, μικροβιολογικών, βιοχημικών, ορμονολογικών και ανοσολογικών) που έλαβε χώρα το 2012 θεωρείται ανυπόστατη και ακυρωτέα.

Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, οι εξετάσεις εκδόθηκαν από αναρμόδια αρχή (ΔΣ ΕΟΠΥΥ), εφόσον δεν υπάρχει διάταξη που να παρέχει τέτοια αρμοδιότητα στον ΕΟΠΥΥ. Στην απόφαση αναφέρεται, επίσης, ότι θεσπίστηκαν νέοι κανόνες που αφορούν αόριστο αριθμό προσώπων και άρα έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να δημοσιευτούν ποτέ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Την προσφυγή στο ΣτΕ είχε κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ, το οποίο αντικειμενικά δικαιώνεται από την απόφαση του δικαστηρίου, θεωρώντας ότι ισχύουν αυτοδικαίως οι τιμές του κρατικού τιμολογίου προ των επίμαχων μειώσεων. Διεκδικεί, παράλληλα, για λογαριασμό των θιγόμενων μελών του την αναδρομική αμοιβή τους βάσει των τιμών του κρατικού τιμολογίου προ των επίμαχων μειώσεων, καθώς και τον επαναϋπολογισμό των οφειλών rebate και clawback για το διάστημα κατά το οποίο εφαρμόσθηκαν οι άκυρες μειωμένες τιμές.

Η απόφαση του ΣτΕ επηρεάζει προφανώς και το συμψηφισμό των απαιτήσεων των ιατρών ετών 2012-2015 με χρεώσεις από clawback και rebate ετών 2013-2015, που επιχειρείται από τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος στηρίζεται σε οικονομικά μεγέθη που δεν ισχύουν πλέον. Κατά συνέπεια, ο συμψηφισμός δεν μπορεί να διενεργηθεί μέχρι να γίνει νέα εκκαθάριση, δηλαδή επανυπολογισμός των απαιτήσεων των γιατρών και των χρεώσεων clawback–rebate επί τη βάσει των τιμών προ των παράνομων μειώσεων.

Για την ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ, πάντως, η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου (επισυνάπτεται) επιδέχεται ευρύτερης ερμηνείας.

«Οι αποφάσεις της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ (πλαίσιο επισκέψεων, συμψηφισμός οφειλών, παρέμβαση στον τρόπο συνταγογράφησης και ιατρικής πράξης ) θεωρούνται καταχρηστικές, εκτός πλαισίου νομιμότητας και εξουσιοδοτικής αρμοδιότητας, διότι εισάγουν νέους κανόνες δικαίου οι οποίοι καταστρατηγούν τους όρους της υφιστάμενης σύμβασης» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην κατεύθυνση αυτή, το ΔΣ της Ένωσης επαναφέρει το αίτημα α) για την απόσυρση των αλλαγών στο πλαίσιο επίσκεψης/συνταγογράφησης και β) του συμψηφισμού οφειλών με clawback, με ρητή επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων των μελών της.