Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Απορρίφθηκε από τους γιατρούς-μετόχους η πρόταση της «Γ. Αποστολόπουλος»

Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2017 15:29

Με γραπτή τους δήλωση, 43 γιατροί του ΥΓΕΙΑ ενημερώνουν το προσωπικό και το κοινό ότι απορρίπτουν την πρόταση εξαγοράς μετοχών από τη «Γ. Αποστολόπουλος».

«Είναι αυτονόητο ότι δεν προτιθέμεθα να πουλήσουμε ουδεμία μετοχή στην ανακοινωθείσα δημόσια πρόταση εξαγοράς μειοψηφικού ποσοστού από τη Γ. Αποστολόπουλος. Παραμένουμε πιστοί στο όραμα και την προοπτική του ομίλου ΥΓΕΙΑ και εκφράζουμε την αμέριστη εμπιστοσύνη μας στην εταιρεία, το βασικό μας μέτοχο και τη διοίκηση, οι οποίοι έχουν διασφαλίσει μαζί με την ιατρική ικανότητα του ομίλου τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την εκτέλεση του ιατρικού μας καθήκοντος, καθιστώντας το ΥΓΕΙΑ το μεγαλύτερο και ισχυρότερο νοσοκομείο της χώρας».