Ιασώ: Η ΓΣ ενέκρινε την πώληση του Ιασώ General

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 13:31

Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΙΑΣΩ η πώληση του 97,2% της Iaso General, καθώς και η διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 4 νέες για κάθε 10 παλιές.

Ειδικότερα το σώμα των μετόχων επιδοκίμασε τις αποφάσεις του ΔΣ της μητρικής για την πώληση του General, ψηφίζοντας σχεδόν ομόφωνα την πώληση.

Η Euromedica ψήφισε μόλις για το 2% των μετοχών που κατείχε, καθώς οι υπόλοιπες είναι προς μεταβίβαση από τις τράπεζες στη Farallon.

H εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ προχώρησε στις 5 Νοεμβρίου στη σύναψη σύμβασης για την πώληση του ποσοστού (97,2%) των μετοχών που κατέχει στη θυγατρική της εταιρεία, ΙΑΣΩ General.

Το ποσοστό των μετοχών πωλήθηκε στην εταιρεία HELLENIC HEALTHCARE SARL, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Λουξεμβούργο.

Η αποτίμηση της επιχείρησης (enterprise value) ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ, ενώ, μετά την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού και συναφών υποχρεώσεων, η αποτίμηση των μετοχών ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων στην εταιρεία ΙΑΣΩ αντιστοιχεί το ποσό των 19.446.000 ευρώ.