ΟΑΕΔ: Tα νέα προγράμματα για ανέργους που εξήγγειλε η Αχτσιόγλου

Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 15:14

Η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, εξήγγειλε σε συνέντευξή της την υλοποίηση 11 προγραμμάτων για τη δημιουργία 88.500 θέσεων εργασίας για ανέργους, μέσω του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την υπουργό, τα πέντε πρώτα προγράμματα που θα ξεκινήσουν άμεσα είναι:

1. Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

• Ωφελούμενοι: 5.500

• Προϋπολογισμός: 90.000.000€

• Προγραμματισμός: Οκτώβριος 2018

• Το πρόγραμμα έχει ως στόχο:

α. την άμεση απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο επιστημονικό τους αντικείμενο,

β. τη θεσμική αναβάθμιση του δημοσίου μέσω συγκεκριμένων project που εκτελεί υψηλά καταρτισμένο νέο εργατικό δυναμικό και

γ. την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας.

• Η διάρκεια του πρόογράμματος είναι 12 μήνες.

• Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται:

α. για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.040 ευρώ

β. για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 990 ευρώ

γ. για ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα.

2. Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης σε ΤΠΕ νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης 24-29

• Ωφελούμενοι: 3.000

• Προγραμματισμός: Τέλη 2018

• Αφορά στην κατάρτιση ανέργων αποφοίτων σχετικών αντικειμένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού.

• Ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης και του παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας.

3. Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης σε ανέργους ηλικίας 18-29 (κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση), στους τομείς της αγροδιατροφής, μεταποίησης, κυκλική οικονομία

• Ωφελούμενοι: 10.0000

• Προγραμματισμός: Αρχές 2019

• Η δράση αφορά σε ανέργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

• Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις, σε εξωστρέφεια και προοπτικές ανάπτυξης.

• Ενίσχυση της κλαδικής διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας - γέφυρες ανάμεσα σε κρίσιμους τομείς, όπως ο τουρισμός με την αγροδιατροφή.

4. Στοχευμένη Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής (22-29)

• Ωφελούμενοι: 3.000

• Προγραμματισμός: τέλη 2018

• Η δράση έχει ως ομάδα στόχου άνεργους αποφοίτους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης έως 29 ετών.

• Δημιουργεί νέες επαγγελματικές διεξόδους σε άνεργους πτυχιούχους θεωρητικών αντικειμένων.

• Ενδεικτικές ειδικότητες:
- διαχείριση κοινωνικών δικτύων,
- marketing πολιτιστικών οργανισμών,
- διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών,
- συμβουλευτική τρίτης ηλικίας,
-αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.

5. Πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας «υψηλού γνωσιακού περιεχομένου» σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας

• Ωφελούμενοι: 10.000

• Προϋπολογισμός: 112.000.000€

• Προγραμματισμός: Οκτώβριος 2018

• Σκοπός του προγράμματος θα είναι η επιδότηση θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), αλλά και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας, σύμφωνα με τον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό.

• Η κατεύθυνση των άνεργων αποφοίτων υψηλής κατάρτισης στους κλάδους αιχμής έχει ως στόχο την αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα έχει αυτή στην ανάπτυξη, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην οικονομία.

• Η επιδότηση θα είναι 12μήνη και θα καλύπτει μέχρι το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και διαμορφώνεται:
- έως 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (μισθός 1600 ευρώ).
- έως 700 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1400 ευρώ).
- έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθός 1200 ευρώ).

Όπως δήλωσε η κα Αχτσιόγλου: «Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει μέχρι το Α΄ τρίμηνο του 2019 την προκήρυξη 11 νέων προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 632.500.000 ευρώ, που θα απευθύνονται σε 88.500 ανέργους. Σήμερα θα σταθούμε ειδικά σε πέντε προγράμματα που αφορούν τρεις μεγάλες ομάδες ωφελούμενων. Πρόκειται για νέους επιστήμονες που είτε θα εργαστούν σε Δημόσιες Υπηρεσίες είτε θα εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, είτε θα λάβουν κατάρτιση που θα αντιστοιχεί στις γνώσεις και τα προσόντα τους. Στόχος των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της εργασίας και η στήριξη της γνώσης».