Κατάθεση τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας για τον ΕΔΟΕΑΠ

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 13:27

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 3/11 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κας Ευτυχίας Αχτσιόγλου, με εκπροσώπους όλων των δημοσιογραφικών Eνώσεων και των εκπροσώπων ΜΜΕ και με την παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών κι Ενημέρωσης, κ. Νίκου Παππά, καθώς και του Υφυπουργού Εργασίας, κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου, σχετικά με τη διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ.
Στο πλαίσιο της συνάντησης μάς παρουσιάστηκε η ειλημμένη απόφαση της κυβέρνησης σχετικά με τον ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με την οποία στα έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ θα συμπεριλαμβάνεται εργοδοτική εισφορά, η οποία θα είναι ισόποση με ποσοστό 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών εκάστης επιχείρησης ή εκμετάλλευσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής, κατά το μέρος που προέρχεται από την αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, στην οποία και εκφράστηκε η έντονη αντίθεση όλων των συμμετεxουσών οργανώσεων.
Εν συνεχεία, κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας στις 8/11/2017 τροπολογία, σύμφωνα την οποία προβλέπεται ότι στην ασφάλιση του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) θα υπάγονται στο εξής για παροχή μηνιαίας επικούρησης και ιατροφαρμακευτικής – νοσοκομειακής περίθαλψης: α) όλοι οι μισθωτοί σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης, καθώς και σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου, εξαιρουμένων όσων είναι ήδη μέλη Ε.Τ.Α.Σ. και του Τ.Ε.Α.Σ. ή δικαιούνται να γίνουν μέλη, σύμφωνα με το Καταστατικό τους, β) οι εν γένει υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου που θα κυρώσει τις τροποποιούμενες καταστατικές διατάξεις, γ) οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των ανωτέρω Μ.Μ.Ε, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης και έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα ανά μέσο με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους και δ) οι ήδη συνταξιούχοι του Οργανισμού.  
Για τους υπαγόμενους στον ΕΔΟΕΑΠ οι ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσης τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.
  2. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας των ασφαλισμένων ορίζεται σε ποσοστό 2,5% για τον ασφαλισμένο και 4,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσης τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Επιπλέον, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας των συνταξιούχων ορίζεται σε 5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης από τον ΕΔΟΕΑΠ σύνταξης.
  3. Το ποσό της μηνιαίας ασφάλισης πρόνοιας των ασφαλισμένων που ήταν ήδη στον ΕΔΟΕΑΠ ή σε κλάδο πρόνοιας άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης ορίζεται σε 1% επί των πάσης φύσης τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

Περαιτέρω, στην τροπολογία αναφέρεται ότι στα έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ θα συμπεριλαμβάνεται εργοδοτική εισφορά, η οποία θα είναι ισόποση με ποσοστό 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών εκάστης επιχείρησης ή εκμετάλλευσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής, κατά το μέρος που προέρχεται από την αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας.
Άμεση ήταν η αντίδραση της ΕΔΙΠΤ και στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 9/11/2017 στο Υπουργείο Εργασίας παρουσία της αρμόδιας Υπουργού, κας Ε. Αχτσιόγλου, και του συναρμόδιου Υφυπουργού, κ. Α. Πετρόπουλου, με τους εκπροσώπους ΜΟΝΟ της ΕΔΙΠΤ, του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) και της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), τους παρέδωσε κοινή επιστολή των τριών Ενώσεων, η οποία αναφέρει ότι:
«Κατ’ αρχάς, πρέπει να τονιστεί ότι σε όλες τις συναντήσεις (πλην εκείνης της 03/11/2017, οπότε και ουσιαστικά μας ανακοινώθηκαν οι κυβερνητικές αποφάσεις), οι οποίες έλαβαν χώρα στο Υπ. Εργασίας, με σκοπό την εξεύρεση πόρου για τη διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ, μας είχε δοθεί ρητώς η διαβεβαίωση ότι τα μέλη των Ενώσεών μας δεν θα επιβαρυνθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, δεδομένου ότι ούτε αυτά τα ίδια (μέλη) ως ιδιοκτήτες εντύπων (περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων όλης της χώρας & κλαδικών-επαγγελματικών εντύπων περιοδικώς εκδιδομένων), αλλά ούτε και το προσωπικό αυτών ήταν ασφαλισμένα ή είχαν δικαίωμα ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ. 

Παρά τις σχετικές, όμως, διαβεβαιώσεις, αιφνίδια, αδικαιολόγητα και άδικα καλούμαστε να καταβάλουμε το 2% επί του τζίρου των επιχειρήσεών μας για τη διάσωση ενός Ταμείου, με το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση και από το οποίο δεν έχουμε αποκομίσει οποιοδήποτε όφελος. Και αυτό, σε μία εποχή που ο έντυπος τύπος, ο οποίος παγκοσμίως διανύει μια πολύ δύσκολη περίοδο, ειδικά στην Ελλάδα, βρίσκεται αντιμέτωπος με μία πρωτοφανή κρίση, καθόσον η ελληνική οικονομική κατάσταση έχει πλήξει τα ΜΜΕ, περαιτέρω, δε, λόγω της δραματικής μείωσης της διαφήμισης. 
Κατά συνέπεια, η επιβολή αυτής της εισφοράς, η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί νέο, μη αναλογικό και ανταποδοτικό ΦΟΡΟ, θα οδηγήσει όχι μόνο σε απώλεια θέσεων εργασίας, αλλά ακόμα και στο κλείσιμο εκδοτικών επιχειρήσεών μας. Ακόμα όμως και ως "εργοδοτική εισφορά" εμφανίζει προφανή δυσαναλογία ανταποδοτικότητας (σχέση κόστους - οφέλους).  
Μάλιστα, για το κόστος που καλούμαστε να αναλάβουμε για τη διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ, το οποίο βεβαίως ούτε μας αναλογεί ούτε το αντέχουμε, δεν προτείνεται/προβλέπεται, πολλώ, δε, μάλλον δεν θεσμοθετείται οποιοδήποτε αντισταθμιστικό όφελος για τις επιχειρήσεις μας.
Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις, είναι προφανές ότι η προσφυγή μας στη δικαιοσύνη καθίσταται μονόδρομος.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, μολονότι σεβόμαστε απόλυτα τους εργαζόμενους - ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ και την αγωνία τους, σας δηλώνουμε ότι δεν συναινούμε στην επιβολή της "εργοδοτικής εισφοράς" και σας καλούμε όπως μας εξαιρέσετε από την εφαρμογή της, ευελπιστώντας ότι κατανοείτε το δίκαιο του αιτήματός μας».
Κατά τη συνάντηση αποσαφηνίστηκε ότι οι ιδιοκτήτες εκδοτικών επιχειρήσεων, που, σύμφωνα με την τροπολογία, εντάσσονται πλέον στον ΕΔΟΕΑΠ, δεν θα καταβάλλουν για το πρόσωπό τους επιπλέον εισφορές για περίθαλψη και επικούρηση, καθόσον αυτές θα καλύπτονται από την εισφορά του 2% επί του τζίρου. Εννοείται ότι εάν ο ιδιοκτήτης συμμετέχει στη μισθοδοσία της επιχείρησής του ως μισθωτός (υπάλληλος), σε αυτήν την περίπτωση θα καταβάλλει τις προβλεπόμενες από τη σχετική τροπολογία εισφορές, όπως για κάθε εργαζόμενο.
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο δήλωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην υποχρεούνται να ενταχθούν στον ΕΔΟΕΑΠ, και άρα να μην αποδίδουν την πρόσθετη εργοδοτική εισφορά του 2% επί του ετήσιου τζίρου, οι ιδιοκτήτες εκδοτικών επιχειρήσεων που δεν έχουν καθόλου μισθωτούς, καθώς δεν νοείται εργοδοτική εισφορά χωρίς υπαλλήλους.
Τέλος, στις πιέσεις μας για αντισταθμιστικά οφέλη (όπως αυτά παρέχονται σε άλλες κατηγορίες ΜΜΕ, π.χ. τηλεόραση), το Υπουργείο δεν δεσμεύτηκε για συγκεκριμένα μέτρα, αλλά υποσχέθηκε ότι θα μελετήσει το ζήτημα.
Η ΕΔΙΠΤ παρακολουθεί το ζήτημα στενά και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για οτιδήποτε νεώτερο.

                                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
                                                       Για το Δ.Σ.
                          Ο Πρόεδρος                               Η Γενική Γραμματέας
                    Μιχαήλ Ε. Σαββάκης                            Πέννυ Κ. Καλύβα