ΟΑΕΔ: Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα με τις 20.000 θέσεις εργασίας

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 16:46

Ανακοινώθηκε και επίσημα το καινούριο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το οποίο άφορα σε προσλήψεις 20.000 νέων ανέργων.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) σχετικά με το πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά σε 20.000 ανέργους και προβλέπει επιχορήγηση 50% του μισθολογικού κόστους για τους ανέργους που θα προσληφθούν από νέους επιχειρηματίες στο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα για την «πρώτη πρόσληψη».

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγήσει το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους 20.000 νέων θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων μισθωτής εργασίας μέσω της ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας.