ΕΦΚΑ: Στη δημοσιότητα η εγκύκλιος για τις συντάξεις θανάτου

Τρίτη, 06 Φεβρουαρίου 2018 16:05

Στη δημοσιότητα δόθηκε η εγκύκλιος 6/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4499/2017».

Με τη με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 60272/2196/23.12.2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ, που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85Α΄) περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, καθώς και του άρθρου 16 σχετικά με τα δικαιώματα των αντισυμβαλλομένων στο σύμφωνο συμβίωσης, οδηγίες για την εφαρμογή του οποίου έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 10/2017.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Μέρους του Ν.4499/2017 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν.4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την “Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.” και άλλες διατάξεις», συμπληρώθηκε το άρθρο 12 του Ν.4387/2016.

Σε συνέχεια των οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ, με την προκείμενη εγκύκλιο αναλύονται περαιτέρω τα ζητήματα ερμηνείας των εν λόγω διατάξεων, μετά και τη συμπλήρωσή τους με το άρθρο 1 του Ν.4499/2017, όπως ερμηνεύονται με την εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ με αρ. πρωτ. Φ80000 οικ.58727/74/Δ29.17/29.12.2017.

Δείτε την εγκλύκλιο εδώ