Σύνταξη πριν τα 60 σε ασφαλισμένους στα πρώην ταμεία του ΕΦΚΑ

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 10:05

Σύνταξη πριν από το 62ο έτος προλαβαίνουν να «κλειδώσουν» 1,5 εκατομμύριο ασφαλισμένοι από όλα τα πρώην Ταμεία του ΕΦΚΑ, δηλαδή από το ΙΚΑ, το Δημόσιο, τα Ειδικά Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, τον ΟΑΕΕ και τους φορείς του ΕΤΑΑ.

Ειδικές κατηγορίες, όπως σύζυγοι ή γονείς αναπήρων, καθώς και ασφαλισμένοι στα Βαρέα, συνταξιοδοτούνται με πιο ευνοϊκές διατάξεις, εφόσον έχουν κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις έως τις 18/8/2015 ή έως το 2014 αντίστοιχα, χωρίς να επηρεάζονται από τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας που ξεκίνησε από τις 19/8/2015 και ολοκληρώνεται την 1/1/2022.

Από τις υπόλοιπες γενικές κατηγορίες μισθωτών ιδιωτικού τομέα, δημοσίων υπαλλήλων και ελεύθερων επαγγελματιών, την έξοδο πριν από τα 62 «κλειδώνουν» κατά κανόνα όσοι είχαν ένσημα πριν από το 1993.

Οι γονείς ανηλίκων, μάλιστα, στα Ταμεία μισθωτών κατοχυρώνουν πλήρη σύνταξη πριν από τα 62 εφόσον έχουν κλείσει ή κλείνουν τις ηλικίες από 50 έως 55 ετών μέχρι και το 2019.