ΕΟΠΥΥ: Απευθείας αποζημίωση για αναλώσιμα κοχλιακών εμφυτευμάτων

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 12:43

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να αποζημιώνονται απευθείας για αναλώσιμα που αφορούν κοχλιακά εμφυτεύματα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού του Οργανισμού, η δυνατότητα παρέχεται υπό προϋποθέσεις και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων τύπων των επεξεργαστών των κοχλιακών εμφυτευμάτων.

Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν αίτημα, ώστε να τους αποδοθούν απευθείας οι δαπάνες για μπαταρίες και καλώδια σύνδεσης. Για να συμβεί αυτό, η τοποθέτηση του κοχλιακού εμφυτεύματος ή η αντικατάσταση του επεξεργαστή ομιλίας πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 και ο προμηθευτής των αναλωσίμων να μην έχει ενεργή σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ κατά την ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού.

Σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό παροχών, ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει κάθε τέσσερα χρόνια ποσό από 600 ευρώ για καλώδια και μπαταρίες κοχλιακών εμφυτευμάτων.