Υποδοχή προσφύγων: Παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για Ουγγαρία, Τσεχία και Πολωνία

Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017 17:14

Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Τσεχική Δημοκρατία παραπέμπονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καθώς απέτυχαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την υποδοχή προσφύγων.

Ουσιαστικά, οι τρεις συγκεκριμένες χώρες δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα που κατάρτισε η Ε.Ε. την περίοδο που η μεταναστευτική κρίση κορυφώθηκε και το οποίο προέβλεπε την επείγουσα επανεγκατάσταση, με ποσοστώσεις υποδοχής για κάθε κράτος μέλος.