ΠΟΜΙΔΑ: Επιστολή προς Σταθάκη, Δημαρά και Νάκο για παράταση προθεσμίας των ανακριβών εγγραφών

Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2018 16:39

Επιστολή προς τον αρμόδιο Υπουργό, Γιώργο Σταθάκη, τον υφυπουργό, Γιώργο Δημαρά, και τον πρόεδρο του «Ελληνικού Κτηματολογίου», Βύρωνα Νάκο, έστειλε η ΠΟΜΙΔΑ ζητώντας παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των ανακριβών εγγραφών μέχρι τη συμπλήρωση 20ετίας από την έναρξη λειτουργίας κάθε Κτηματολογικού Γραφείου, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον Αστικό Κώδικα, και άμεση επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος των εκτός σχεδίου ακινήτων της χώρας.

Η επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει συγκεκριμένα:

«Αξιότιμοι κύριοι

1. Σε 111 περιοχές της χώρας μας λήγει μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός Δεκεμβρίου η προθεσμία άσκησης αγωγής των ιδιοκτητών των ακινήτων που φαίνονται στο Κτηματολόγιο ως "ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ" επειδή αυτοί είτε δεν τα δήλωσαν για οποιονδήποτε -συχνά ανυπαίτιο- λόγο, είτε τα δήλωσαν με σοβαρά σφάλματα, προκειμένου τα ακίνητα αυτά να μην περιέλθουν αυτόματα στο Ελληνικό Δημόσιο.

Πρόκειται για τα ακίνητα σε 111 πόλεις και περιοχές της χώρας, στις οποίες συμπληρώνονται 14 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των αντίστοιχων κτηματολογικών γραφείων, προθεσμία στην οποία χάνεται οριστικά η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής και συνεπώς και το ίδιο το ακίνητο, αφού οι αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο Κτηματολόγιο. Αυτό θα ακολουθήσει σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα, με αποτέλεσμα όλα τα αδήλωτα και "αγνώστου ιδιοκτήτη" ακίνητα να περιέλθουν αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η μη παράταση της προθεσμίας αυτής έως τουλάχιστον την 20ετία της έκτακτης χρησικτησίας του Αστικού Κώδικα, με αποτέλεσμα την αυτόματη "δήμευση" της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας εκείνων που για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετείχαν σε μια διοικητική διαδικασία καταγραφής της, έχει σαφέστατα αντισυνταγματικό χαρακτήρα, εν όψει και του ότι ενώ η σχετική νομοθεσία προβλέπει αποζημίωση των ιδιοκτητών που θα χάσουν την περιουσία τους από τη διαδικασία αυτή, στον προϋπολογισμό του κράτους δεν προβλέπεται κανένα σχετικό κονδύλι, πράγμα που σημαίνει ότι πρακτικά δεν υφίσταται ούτε η δυνατότητα αποζημίωσης.

2. Όπως είναι γνωστό, οι υπηρεσίες του Δημοσίου δηλώνουν στο Κτηματολόγιο και διεκδικούν έναν τεράστιο αριθμό ιδιωτικών ακινήτων σε όλη τη χώρα ως δημοσίων εκτάσεων, κυρίως λόγω δήθεν δασικού χαρακτήρα, οπότε ο πολίτης αναγκάζεται προς αντίκρουση των ισχυρισμών του Δημοσίου να αναζητήσει και να επικαλεσθεί μεταγραμμένα συμβόλαια αναγόμενα τουλάχιστον στο έτος 1885, με αποτέλεσμα ιδιώτες και υπηρεσίες να εμπλέκονται σε πολύχρονους δικαστικούς αγώνες που οδηγούν στην αδυναμία κατάρτισης Κτηματολογίου.

Γι' αυτό η ΠΟΜΙΔΑ ζητεί να επιλύσετε άμεσα την από ετών σοβαρότατη εκκρεμότητα του ιδιοκτησιακού προβλήματος των εκτός σχεδίου ακινήτων της χώρας, θεσμοθετώντας και στα ακίνητα αυτά ρύθμιση ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να διεκδικεί περιουσιακά δικαιώματα επί εκτός σχεδίου ακινήτων που οι ιδιώτες νέμονται καλόπιστα, με παρόμοιες προϋποθέσεις, με αυτές που θέτει ο 3127/2003, για τα εντός σχεδίου ακίνητα.

Είναι σαφές ότι η μη παράταση της προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών και η μέχρι σήμερα μη επίλυση του ιδιοκτησιακού των εκτός σχεδίου ακινήτων παραβιάζουν τις συνταγματικές διατάξεις περί προστασίας της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας, και μετατρέπουν το Κτηματολόγιο σε εργαλείο δήμευσης της περιουσίας εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων πολιτών».