Αντικειμενικές αξίες: Προς μείωση 20% και νέο μοντέλο για τον υπολογισμό των τιμών

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017 15:19

Η δυσκολία αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών είναι …αντικειμενικά αδύνατη. Και αυτό διότι τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για την προσαρμογή των τιμών των ακινήτων στην πραγματική τους αξία δεν υπάρχουν, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αγοραπωλησίες. Αποτέλεσμα αυτού είναι το υπουργείο Οικονομικών να προσανατολίζεται στην οριζόντια μείωση των τιμών κατά 20%.

Πάντως η αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από την κυβέρνηση συγκεντρώνει στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας, τους συμβολαιογράφους, αλλά και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προχωρώντας έτσι στη δημιουργία ενός μοντέλου για τον υπολογισμό των τιμών με βάση τις αξίες που ισχύουν σήμερα. Για να το πετύχουν αυτό χρησιμοποίηση πιλοτικά μια περιοχή των Αθηνών, η οποία παρουσιάζει μια σχετική κινητικότητα αγοραπωλησιών σε σχέση με άλλες περιοχές όπου οι αγοραπωλησίες είναι ελάχιστες. Ειδικότερα, χρησιμοποίησαν συνδυαστικά τα στοιχεία από τους τρεις φορείς για να καταλήξουν στην τιμή ενοικίασης στην εν λόγω περιοχή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Να θυμίσουμε ότι η αναπροσαρμογή των τιμών των ακινήτων είναι στα προαπαιτούμενα, αλλά παράλληλα αποτελεί και μια κοινωνική ανάγκη, αφού σήμερα οι πλειστηριασμοί γίνονται με βάση τις χαμηλότερες εμπορικές αξίες, αλλά η φορολογία με τις υψηλότερες –και εξωπραγματικές πλέον- αντικειμενικές!