ΥΠΟΙΚ: Αναζητεί ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων για την αναμόρφωση των αντικειμενικών αξιών

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017 17:13

Εκτιμητές ακινήτων για την αναμόρφωση των αντικειμενικών αξιών αναζητεί το Υπουργείο Οικονομικών με προκήρυξή του.

Οι περίπου 100 πραγματογνώμονες που θα επιλεγούν θα πρέπει να βγάλουν 10.000 αντικειμενικές τιμές ζώνης σε όλη τη χώρα υπό ασφυκτική πίεση χρόνου και συγκεκριμένα εντός 20ημέρου.

Οι εκτιμητές που θα προσληφθούν θα λάβουν αμοιβή 50 ευρώ ανά τιμή ζώνης, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για οποιαδήποτε περιφέρεια της χώρας επιθυμούν. Οι τελικές εκτιμήσεις δεν θα είναι, πάντως, δεσμευτικές για το ΥΠΟΙΚ.