Νέα ναυτιλιακή δημιουργεί ο Γιώργος Οικονόμου

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 13:13

Τη δημιουργία μιας νέας ναυτιλιακής που θα δραστηριοποιείται στη μεταφορά LNG και LPG και η οποία θα προκύψει από απόσχιση από την κύρια εταιρεία Dryships, προανήγγειλε ο Γιώργος Οικονόμου, Πρόεδρος και CEO της Dryships.

Πρόκειται για την Gas Ships Limited, η οποία ήδη υπέβαλε αίτηση στις χρηματιστηριακές αρχές των ΗΠΑ για την είσοδο των μετοχών της στην αγορά. Η μητρική Dryships θα διατηρήσει το 51% του μετοχικού της κεφαλαίου και θα διατεθεί στους μετόχους το υπόλοιπο 49% των τίτλων.

O κ. Οικονόμου δήλωσε:»Η κατάθεση της αίτησης στην Κεφαλαιαγορά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της διαδικασίας για την ίδρυση της Gas Ships Limited ως μία νέα, αυτόνομη εταιρία με δικούς της στρατηγικούς στόχους, ανεξαρτησία και προτεραιότητες. Πιστεύουμε ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να επιτύχει ως μία ξεχωριστή εταιρία».