ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Αυξάνονται, αλλά με αργό ρυθμό

Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2017 22:02

Μπορεί ο Σεπτέμβριος να ήταν θετικός για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα όσον αφορά στην αύξηση των καταθέσεων, ωστόσο ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς για να επιστρέψουμε στα επίπεδα προ κρίσης. Το σημείο αυτό επεσήμανε με ιδιαίτερη έμφαση ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Νικόλαος Καραμούζης, μιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου με θέμα την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, η συνολική εγχώρια αποταμίευση έχει καταρρεύσει στο 10% του ΑΕΠ, έναντι μέσου όρου 23% στην ευρωζώνη. Επιπλέον, το τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει στενότητα, κενό ρευστότητας, με τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα να υπερβαίνουν το υπόλοιπο των καταθέσεων κατά 65 δισ. ευρώ περίπου, κυρίως λόγω της φυγής καταθέσεων ύψους 124 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Φυσικό επακόλουθο είναι και η τραπεζική χρηματοδότηση να ακολουθεί πτωτική πορεία. Για αυτό, επεσήμανε, η χώρα χρειάζεται σημαντικές εισροές ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων.
Ας δούμε, ωστόσο, πώς διαμορφώθηκε η εικόνα καταθέσεων και χορηγήσεων τον Σεπτέμβριο. Οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 88 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 93 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να διαμορφώνεται στο 6,2% από 9,5% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, μειωμένες εμφανίζονται οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα­ κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 1.407 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 4,6% από 4,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις από επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 242 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 716 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 13,7% από 13,0% τον προηγούμενο μήνα.
Την εικόνα όμως αλλάζει η στροφή προς τις καταθέσεις που έκαναν τα ελληνικά νοικοκυριά και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, πάντα για τον Σεπτέμβριο του 2017, αυτή η κατηγορία των καταθέσεων παρουσίασε αύξηση κατά 190 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 691 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 2,7% από 2,5% τον προηγούμενο μήνα.
Συνολικά, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διατηρήθηκε στο 4,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 36 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.500 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2017.

Χορηγήσεις

Αμετάβλητος στο (αρνητικό) -1,5% παρέμεινε τον Σεπτέμβριο ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας και η μηνιαία καθαρή­ ροή ήταν αρνητική κατά 552 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 241 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης­ προς τη γενική κυβέρνηση ήταν αρνητική κατά 545 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 72 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 113 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 134 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 0,4% από 0,3% τον προηγούμενο μήνα. Θετική ήταν και η χρηματοδότηση προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις κατά 13 εκατ. ευρώ, έναντι αρνη­τικής καθαρής ροής 28 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ αρνητική κατά 133 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.
Να σημειώσουμε, πάντως, ότι αμετάβλητα παρέμειναν το γ΄ τρίμηνο του 2017 τόσο τα κριτήρια χορήγησης δανείων όσο και οι όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις σε σχέση με το β΄ τρίμηνο. Επιπλέον, οι τράπεζες αναμένουν ότι τα κριτήρια­ γενικά θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα κατά τη διάρ­κεια του δ΄ τριμήνου του 2017, αν και αναμένεται ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων θα γίνουν ως ένα βαθμό πιο αυστηρά. Το ίδιο ισχύει και για τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τα νοικοκυριά.
Όπως καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδας, η ζήτηση για στεγαστικά και για καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το β΄ τρίμηνο. Τα κριτήρια χορήγησης και η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2017, με εξαίρεση τη ζήτηση καταναλωτικών δανείων η οποία αναμένεται να αυξηθεί ως ένα βαθμό. Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά το γ΄ τρίμηνο του 2017. Η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Μείωση του ELA

Στα θετικά, πάντως, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 28,6 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 4,0 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.