Μέσα στο επόμενο 20ήμερο το τυπικό τέλος των warrants των τραπεζών

Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2017 14:20

Το τυπικό τέλος των warrants (τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών) αναμένεται να γραφεί τις επόμενες είκοσι ημέρες, καθώς έρχεται η τελευταία περίοδος εξάσκησης και εν συνεχεία οι παραστατικοί τίτλοι ακυρώνονται.

Ειδικότερα, στις 10 Δεκεμβρίου είναι η τελευταία ημερομηνία εξάσκησης για τα warrants επί των μετοχών Alpha Bank ΑΛΦΑ +2,56%, κυριότητας ΤΧΣ και ακολουθούν Εθνική (26 Δεκεμβρίου) και Πειραιώς (2 Ιανουαρίου).

Με δεδομένο ότι οι τιμές εξάσκησης είναι μη συμφέρουσες, μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015, θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα εξασκηθούν δικαιώματα και θα ακολουθήσει ακύρωσή τους, καθώς συμπληρώνεται η περίοδος των 54 μηνών από την έκδοσή τους.

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του ΤΧΣ στις 31/3/2017, είχαν μείνει 1.141.734.167 warrants επί του τίτλου της Alpha (πολλαπλασιαστής 0,14817), 245.745.661 warrants επί του τίτλου της Εθνικής (πολλαπλασιαστής 0,548615) και 843.637.022 warrants επί του τίτλου της Πειραιώς (πολλαπλασιαστής 0,0447577).