Τράπεζα Πειραιώς: Πούλησε 26 ακίνητα στην τρίτη ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 14:33

Ολοκληρώθηκε η τρίτη ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία 48 ακινήτων μέσω του properties4sale.gr, το οποίο λειτουργεί ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς για την πώληση ιδιόκτητων ακινήτων του, η οποία διενεργήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου.

Στο τέλος της διαδικασίας είχαν υποβληθεί 196 προσφορές για 29 ακίνητα και η τράπεζα ενέκρινε τις πλειοδοτούσες προσφορές για 20 εξ αυτών.

Επιπλέον, πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, υποβλήθηκαν και 12 προσφορές «άμεσης αγοράς» για 6 ακίνητα με το συνολικό αντίτιμο πώλησης των 26 ακινήτων να φτάνει τα 3,8 εκατ. ευρώ.

Συνολικά στις τρεις δημοπρασίες που έλαβαν χώρα το 2017, εγκρίθηκαν προς πώληση 84 ακίνητα με συνολικό αντίτιμο 13,4 εκατ.ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν προσφορές από περισσότερους από 200 συμμετέχοντες.