Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Νέα μείωση του ELA κατά 2,8 δισ. ευρώ

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018 14:10

Νέα μείωση του ELA, δηλαδή του ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες, κατά 2,8 δισ. ευρώ, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το νέο όριο διαμορφώνεται πλέον στα 22 δισ. ευρώ.

Σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδας αναφέρει ότι «στις 9 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 22,0 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018, μετά από αίτημα της ΤτΕ.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 2,8 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές».