Πλειστηριασμοί: Άγονος 1 στους 3, στις τράπεζες το 80% των ακινήτων

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 13:30