Πωλούνται το εμπορικό σήμα και το λογότυπο των Κυπριακών Αερογραμμών

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015 12:27

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη ειδικού συμβούλου που θα προχωρήσει στην πώληση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων των Κυπριακών Αερογραμμών που κατέχει το κράτος, προχώρησε ο Έφορος Αποκρατικοποιήσεων της Κύπρου.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων η προκήρυξη της προσφοράς αφορά το διορισμό έγκριτου ανεξάρτητου οικονομικού συμβούλου με σχετική εμπειρία στον τομέα του σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης της διαδικασίας εξεύρεσης επενδυτή για την χρήση των λογοτύπων και εμπορικών σημάτων των Κυπριακών Αερογραμμών.

Η εκτιμούμενη αξία για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την προσφορά, ορίζεται στα 130 χιλ. ευρώ πριν από το ΦΠΑ. Τα κριτήρια που τίθενται για την επιλογή του συμβούλου είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής απόψεως και όχι η χαμηλότερη τιμή.

Η προθεσμία για υποβολή των προσφορών λήγει στις 2 Φεβρουαρίου η ώρα 13.00. Ο διαγωνισμός δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok