ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Εκθέσεων και Συνεδρίων

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019 17:38

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Εκθέσεων και Συνεδρίων διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών διοργανώνει το Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) την Τρίτη και Πέμπτη, 9 και 11 Ιουλίου 2019, 16:00 – 19:20.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχουν ως εξής:

α. Η αγορά και οι προοπτικές της σε αριθμούς
β. Ορισμοί, πεδία εφαρμογής και Νομικό Πλαίσιο των Ασφαλίσεων Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Εκθέσεων και Συνεδρίων
γ. Τύποι Ασφαλίσεων και ασφαλιστέα «ύλη»
δ. Δομή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
• Τυπικές και μη τυπικές Ασφαλιστικές καλύψεις
• Προσδιορισμός Ασφαλιζομένων Κεφαλαίων
• Διατύπωση και Ανάλυση Όρων, Εξαιρέσεων και Απαλλαγών
ε. Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Κινδύνων και Διαδικασία Underwriting
• Κριτήρια Ανάληψης Κινδύνου
• Κριτήρια Διαπραγμάτευσης Κινδύνου
• Κριτήρια Απόρριψης Κινδύνου
• Κριτήρια Αναθεώρησης Κινδύνου
στ. Παράγοντες Τιμολόγησης
ζ. Διαδικασία Έκδοσης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

η. Αποζημιωτική Πολιτική και Διαδικασία Πληρωμής Ζημιών

θ. Εμπειρική και Τεχνική Ανάλυση Σπουδαίων Περιπτώσεων και Θέματα Διαχείρισης Ειδικών Ασφαλιστικών Κινδύνων

ι. Ασφαλιστικά Οφέλη και Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Πωλήσεων

Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κ. Στάθης Γκόργκας, Διευθυντής Ασφαλίσεων Περιουσίας και Μεταφορών της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ, με αρμοδιότητες αξιολόγησης Ασφαλιστικών Κινδύνων (Risk Underwriting) και διαχείρισης αποζημιώσεων Γενικών Κλάδων πλην Αυτοκινήτου, και ο κ. Νίκος Μπάης, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές ασφαλιστικού περιεχομένου στη Γερμανία, στην Αγγλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις εταιρείες Munich Re, Lloyd’s και L’ Union des Assurances de Paris.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok