Παράταση μέχρι 30 Ιουνίου στην ανανέωση αδειών και στην επαναπιστοποίηση κέρδισε η ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 20:11
Παράταση μέχρι 30 Ιουνίου στην ανανέωση αδειών και στην επαναπιστοποίηση κέρδισε η ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Απέδωσαν τελικά οι προσπάθειες του ΕΕΑ και ικανοποιήθηκαν οι διεκδικήσεις του να δοθεί παράταση και στην ανανέωση αδειών και στην επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίστηκε η 30ή Ιουνίου ως η καταληκτική ημερομηνία και για τις δύο αυτές βασικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δίνοντας μεγάλη στήριξη στον κλάδο.

Ειδικότερα στην ΠΝΠ συμπεριελήφθησαν όλα όσα το ΕΕΑ, καταγράφοντας αιτήματα Σωματείων και επισημάνσεις περιφερειακών Επιμελητηρίων, μετέφερε στους αρμοδίους. Επισυνάπτονται παρακάτω: (1. η πρόταση τροπολογίας ΕΕΑ για Επαναπιστοποιήσεις ) και (2. Επιστολή ΕΕΑ παράτασης του χρόνου συμπλήρωσης ωρών).

Οι ενέργειες αυτές που εγκαίρως είχαν γίνει από το ΕΕΑ απέδωσαν αποτέλεσμα, καθώς εν μέσω ειδικών έκτακτων συνθηκών λόγω κορωνοϊού είχε προετοιμαστεί το έδαφος και είχε γίνει η υποδομή ώστε σήμερα να ριφθεί ο κύβος και να καταρτιστεί η ΠΝΠ η οποία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση αναφέρει:

«Παράταση προθεσμιών ειδικού Μητρώου ν. 4583/2018.

Οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών προς διατήρηση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4583/2018 (Α ́ 212) των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, παρατείνονται για το έτος 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020. Κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4583/2018, ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών βεβαιώσεων παρακολούθησης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, η ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση του άρθρου 20 του ιδίου νόμου μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι προθεσμίες του παρόντος μπορεί να παρατείνονται, εφόσον παραμένουν σε ισχύ κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19». 

Δείτε την τροπολογία pdf logo

Δείτε την επιστολή pdf logo

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok