Τι θα γίνει με τα ασφαλιστήρια;

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 15:42
Τι θα γίνει με τα ασφαλιστήρια;

Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής Unit Linked από την Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος ζητούν με κοινή τους επιστολή ο πρόεδρος της ΕΑΔΕ Γιώργος Καραβίας και ο γενικός γραμματέας Αλέξανδρος Ραφαηλίδης.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά τον περιορισμό κίνησης κεφαλαίων είναι, το πώς επηρεάζονται οι αγορές των εν λόγω επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων, σε ποια τιμή γίνεται η εξαγορά εάν πρόκειται για κεφάλαια που επενδύονται στην ελληνική κεφαλαιαγορά τι ισχύει για την αποτίμηση διεθνών επενδυτικών προϊόντων και τι συμβαίνει με τις ακυρώσεις συμβολαίων ζωής ή γενικών ασφαλειών.

Τα ερωτήματα προς την ΔΕΙΑ

- Στην ελληνική αγορά διατίθενται ασφαλιστήρια συμβόλαια τύπου Unit Linked εφ' άπαξ ή περιοδικού ασφαλίστρου, συνδεδεμένα με εσωτερικά μεταβλητά  κεφάλαια ή αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού ή εξωτερικού. Η διαδικασία έκδοσης  νέου ασφαλιστηρίου, άρα αγοράς νέων μεριδίων, ή η καταβολή ασφαλίστρων για  ανανέωση δόσης (μηνιαία , τριμηνιαία κλπ), θεωρείτε ότι επηρεάζεται και πώς; (τιμή  μεριδίου, ημερομηνία πίστωση μεριδίων κλπ)

- Η διαδικασία εξαγοράς μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λόγω αλλαγής επενδυτικού κεφαλαίου γίνεται κανονικά ; Σε ποια τιμή γίνεται η εξαγορά, εάν πρόκειται για κεφάλαια που επενδύουν στην ελληνική κεφαλαιαγορά, και μέχρι ποιά ημερομηνία γίνονται δεκτές αιτήσεις εξαγορών ; Τι ισχύει για την αποτίμηση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων και για εξαγορά συμβολαίων συνδεδεμένων με αυτά;

- Για ακυρώσεις συμβολαίων Ζωής ή Γενικών ασφαλειών (εκτός κλάδου αυτοκινήτου) θα ακολουθηθεί η ημερομηνία ακύρωσης με βάση την ΠΟΔΙΠΕΑ της κάθε εταιρείας ή θα δοθεί η δυνατότητα εξαιρέσεων με απόφαση της κάθε εταιρείας ξεχωριστά;

- Μήπως είναι αναγκαίο να ακολουθηθεί κοινή πολιτική καθυστέρησης των ακυρώσεων;

Στα παραπάνω ερωτήματα καλείται να δώσει απαντήσεις η ΤτΕ για την ενημέρωση των ασφαλιστικών, ασφαλιστών και ασφαλισμένων.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok