Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ασφαλιστική απάτη στον κλάδο του αυτοκινήτου

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 17:08
Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ασφαλιστική απάτη στον κλάδο του αυτοκινήτου

Ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και εκείνα τα στελέχη τους που διαχειρίζονται θέματα αξιολόγησης ζημιών και υπολογισμού αποζημιώσεων, είναι αυτό της λεγόμενης ασφαλιστικής απάτης. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΙΑΣ διοργανώνει στις 30/11 και 01/12 εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ασφαλιστική απάτη στον κλάδο του αυτοκινήτου.  

 Αναλυτικά, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου έχει ως εξής:

· Το φαινόμενο της ασφαλιστικής απάτης και οι διαστάσεις του
· Ορισμοί έναρξης, λήξης και ανανέωσης της ασφαλιστικής σύμβασης
· Ανώτατα όρια ευθύνης του ασφαλιστή
· Ο ζημιωθείς τρίτος στην ασφάλιση οχήματος
· Ενστάσεις του ασφαλιστή, προτεινόμενες κατά του ζημιωθέντος τρίτου
· Ενστάσεις του ασφαλιστή, μη προτεινόμενες κατά του ζημιωθέντος τρίτου, το Αναγωγικό δικαίωμα ασφαλιστή, η νομολογία
· Ο φάκελος ασφαλιστικής περίπτωσης και η συγκρότησή του
· Η αποζημίωση και τα χαρακτηριστικά της (έκταση – περιεχόμενο – δικαιούχοι)
· Η απάτη στα τροχαία ατυχήματα (ορισμοί, αστικές και ποινικές συνέπειες)
· Η απάτη ως προς την επέλευση της ζημίας και των συνθηκών της
· Η απάτη ως προς την ταυτότητα των εμπλεκομένων
· Η απάτη ως προς την έκταση της ζημίας
· Η απάτη ως προς την ταυτότητα των δικαιούχων αποζημίωσης
· Η άμυνα του ασφαλιστή
· Παραγραφή αξιώσεων από τροχαίο ατύχημα (παραγραφή αξιώσεων τρίτου και ασφαλισμένου)
· Ανάλυση παραδειγμάτων, εξέταση πρακτικών θεμάτων και μελέτη περιπτώσεων (cases studies)
· Έρευνα, αξιολόγηση ευρημάτων και διαθέσιμων στοιχείων ύποπτων ατυχημάτων
· Μεθοδολογία επιστημονικής αποκάλυψης της ασφαλιστικής απάτης
· Πρακτική ανάλυση ποικίλων περιπτώσεων απόπειρας ασφαλιστικής απάτης.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών, με εργασιακό αντικείμενο στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου και ειδικότερα στις αποζημιώσεις αυτοκινήτου και στην αξιολόγηση αποδοχής (underwriting) του κινδύνου ασφάλισης αυτοκινήτου.

β. Στελέχη και υπαλλήλους ασφαλιστικών εταιρειών, με εργασιακό αντικείμενο τις εκδόσεις, τις ανανεώσεις και τις αλλαγές των όρων ασφάλισης αυτοκινήτου, που επιθυμούν να αναπτύξουν την τεχνογνωσία τους και προς τις κατευθύνσεις underwriting και αποζημιώσεων αυτοκινήτου.

γ. Στελέχη και υπαλλήλους των τομέων Product Development και Εκπαίδευσης ασφαλιστικών εταιρειών, που επιθυμούν να επεκτείνουν την τεχνογνωσία τους στο θεματικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.

δ. Στελέχη των Νομικών Υπηρεσιών των Ασφαλιστικών Εταιρειών που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους επί του εν λόγω θεματικού αντικειμένου.

ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων), που αναπτύσσουν εργασίες ασφαλίσεων αυτοκινήτου και επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τη σχετική τεχνογνωσία τους και να εμβαθύνουν σε κινδύνους ασφαλιστικής απάτης, εμφανιζόμενους σε αυτή την περιοχή του εργασιακού ενδιαφέροντός τους.

στ. Στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα οικονομικού εγκλήματος και απάτης.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok