Πλαίσιο: Αίτημα διαγραφής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023 00:56
Πλαίσιο: Αίτημα διαγραφής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Υποβλήθηκε χθες, Πέμπτη, 27 Απριλίου, το αίτημα διαγραφής των μετοχών της Πλαίσιο προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. 

Σύμφωνα με σχετική εταιρική ανακοίνωση, στις 26.4.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, συνήλθαν σε Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρείας, με φυσική  παρουσία στην έδρα αυτής, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν αμφότεροι οι μέτοχοι της Εταιρείας, ήτοι ο κ. Γεώργιος Γεράρδος και ο κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος, εκπροσωπούντες 22.075.665 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 22.075.665 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,33 εκάστης, από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υποβλήθηκε σήμερα, 27 Απριλίου 2023, το αίτημα διαγραφής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok