ΕΙΑΣ: Σεμινάριο για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019 12:03

Οι Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης αποτελούν εξαιρετικά ανερχόμενο τομέα άσκησης ασφαλιστικής δραστηριότητας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές υπέχουν υποχρέωση ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης τους. Ομοίως, οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί ενδείκνυται να ασφαλίσουν την επαγγελματική τους ευθύνη. Οι αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί και οι εργολήπτες ενδείκνυται επίσης να ασφαλίσουν την επαγγελματική τους ευθύνη και μάλιστα κατά τρόπο πολύπλευρο και πολυσχιδή.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης, διάρκειας οκτώ εκπαιδευτικών ωρών (19 και 20 Φεβρουαρίου) παρουσιάζει και αναπτύσσει τους κινδύνους που προέχει να ασφαλιστούν, τη διαδικασία ασφάλισής τους, τις αξιοποιούμενες μεθόδους underwriting και αντασφάλισης, τον «κύκλο» ζημιών, αποζημιώσεων και διαχείρισής τους, καθώς και τις δυνατότητες πωλήσεων και ανάπτυξης εργασιών του εν λόγω τομέως ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, ενώ αναλύεται το νομικό καθεστώς που διέπει την ευθύνη επαγγελματιών έναντι τρίτων, καθώς και τις απορρέουσες, κατά περίπτωση, υποχρεώσεις ασφάλισής τους.

Εισηγητής είναι ο Κώστας Βούλγαρης, Διευθυντής των Κλάδων Αστικής Ευθύνης και Χρηματικών Απωλειών της Εταιρείας AIG Hellas.