Στη Marsh o Χρήστος Αδαμαντιάδης

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018 12:54

Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Marsh στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική αναλαμβάνει από 1ης Μαΐου ο Χρήστος Αδαμαντιάδης.

Με έδρα το Ντουμπάι, ο κ. Αδαμαντιάδης θα συμμετέχει στη Marsh και θα αναφέρεται στον Flavio Piccolomini, Πρόεδρο της Marsh International. 

Ο κ. Αδαμαντιάδης θα αναλάβει την ευθύνη για όλες τις επιχειρήσεις της Marsh στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, μετά την ενοποίηση των εν λόγω αγορών, στο πλαίσιο σχεδίου ριζικής αναδιάρθρωσης του παγκόσμιου μεσίτη ασφαλίσεων.