Δεν θα ελέγχονται πριν δημοσιοποιήσουν οικονομικά στοιχεία οι ΑΕ

Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018 14:57

H κυβέρνηση έλαβε το «πράσινο φως» από τους Δανειστές για τη δημοσιότητα των οικονομικών και λοιπών στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών που έως τώρα είναι υποχρεωμένες να κοινοποιούν, όχι όμως για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο -αφού οι δομές δημοσιότητας και διαφάνειας είναι πιο σφιχτές-, αλλά και τις δεκάδες χιλιάδες κεφαλαιουχικές και πιο συγκεκριμένα ανώνυμες εταιρείες, ο οποίες από το επόμενο έτος θα μπορούν να δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ χωρίς να είναι υποχρεωμένες να περνούν από τον υπηρεσιακό έλεγχο τις οικονομικές τους καταστάσεις.

Οι ΑΕ θα αναρτούν από μόνες τους τα στοιχεία για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα, με δική τους πρωτοβουλία στο ΓΕΜΗ, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος διοικητικός έλεγχος για την ορθότητά τους, όπως αυτός που υποχρεωτικά σήμερα γίνεται από τις διευθύνσεις ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων, ώστε στη συνέχεια να αναρτηθούν στο ΓΕΜΗ.

Σήμερα, κάθε ανώνυμη εταιρεία, μετά από την έγκριση των οικονομικών της καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποχρεούται εντός 20 ημερών να καταθέσει τα στοιχεία για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ. Επειδή το τελευταίο δεν έχει ελεγκτική δυνατότητα, αποστέλλει τα στοιχεία στις διευθύνσεις ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων, προς έλεγχο της ορθότητάς τους. Μόνο αν δώσει το πράσινο φως η περιφερειακή ενότητα, αναρτάται, π.χ. ο ισολογισμός της ΑΕ, στην πλατφόρμα του ΓΕΜΗ.

Βάσει των εκτιμήσεων στελεχών του ΓΕΜΗ και των περιφερειακών ενοτήτων, από τη στιγμή που θα κατατεθούν τα στοιχεία στο ΓΕΜΗ, έως ότου να ελεγχθούν και να επιστρέψουν, εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, ο μέσος χρόνος είναι της τάξεως των 10 - 15 ημερών.

Όπως αναφέρουν στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, δηλαδή της Αθήνας, η οποία είναι επιφορτισμένη με το μεγαλύτερο αριθμό ΑΕ (περίπου 18.000), σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα στοιχεία δεν είναι σωστά, με αποτέλεσμα να ζητείται από την επιχείρηση να τα διορθώσει και να τα επανυποβάλει. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος που απαιτείται για να δημοσιευθούν οι οικονομικές καταστάσεις είναι άγνωστος, καθώς εξαρτάται από το πόσο γρήγορα -και αν- θα ανταποκριθεί η επιχείρηση.

Ο νέος νόμος 4548/2018 περί ΑΕ φέρνει την απλοποίηση των διαδικασιών δημοσίευσης των οικονομικών στοιχείων για τις ΑΕ, αλλά δικαιολογημένα εκφράζονται φόβοι ότι όλο αυτό θα γίνει εις βάρος της διαφάνειας.

Να σημειωθεί ότι με τα νέα δεδομένα, τα μόνα στοιχεία που θα ελέγχονται από τις περιφερειακές διευθύνσεις είναι η τροποποίηση καταστατικού, οι συγχωνεύσεις και οι μετατροπές, η λύση και αναβίωση.