Πρόστιμο μαμούθ 27,6 εκατ. ευρώ στην Ελαΐς - Unilever

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 12:50

Ενα από τα υψηλότερα πρόστιμα που έχει επιβάλει ποτέ η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε μεμονωμένη εταιρεία ήταν αυτό που επεφύλαξε χθες για την Ελαΐς - Unilever.

H Ανεξάρτητη Αρχή επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 27,6 εκατ. ευρώ στην εταιρεία, κρίνοντας ότι προέβη σε σημαντικές παραβιάσεις του νόμου περί ανταγωνισμού και μάλιστα για διάστημα τουλάχιστον 21 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:

Α) Η EΛΑΪΣ-UNILEVER παραβίασε τα άρθρα 2 του ν. 703/77 (πλέον 2 του ν. 3959/2011) και 102 ΣΛΕΕ (με την παροχή καταχρηστικών εκπτώσεων στόχου και με τη ρήτρα μη προβολής ανταγωνιστικών προϊόντων) για το χρονικό διάστημα από 19.6.2002 έως και 21.10.2008. Για τη συγκεκριμένη παράβαση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 8.669.370,11 ευρώ με την απόφαση να είναι ομόφωνη.

Β) Επίσης, παραβίασε τα άρθρα 1 του ν.703/77, 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ με τη συμμετοχή της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη (καθορισμό τιμών μεταπώλησης, απαγόρευση ενεργητικών και παθητικών πωλήσεων, ρήτρα μη άσκησης ανταγωνισμού) για το χρονικό διάστημα 26.9.1996 έως και τουλάχιστον 31.12.2017. Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η επιβολή προστίμου για αυτήν την παράβαση ύψους 18.892.334,58 ευρώ.

Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν συμμορφωθεί με την απόφαση απειλείται με πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την ως άνω απόφαση, από την ημέρα της δημοσίευσής της.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε προχωρήσει στην επιβολή προστίμου ύψους 384.106,65 ευρώ στη Μινέρβα για παραβίαση του νόμου περί ανταγωνισμού, επίσης στην αγορά των μαργαρινών και του βουτύρου.