Σε πλειστηριασμό το ποσοστό της Folli Follie στα Attica Stores

Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018 12:57

Σε πλειστηριασμό βγαίνει από τις τράπεζες την άλλη Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου, το ποσοστό 35,7% που διατηρεί ο όμιλος Folli Follie στα Αττικά Πολυκαταστήματα.

Η τιμή εκκίνησης τοποθετείται στα 41.598,264,4 ευρώ (δηλαδή 10,98 ευρώ ανά μετοχή). Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πλειστηριασμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η πώληση του ποσοστού θα γίνει σε δύο μέρη ως εξής:

- Το πρώτο μέρος θα αφορά το 25,2%, δηλαδή 2.682.706 ενεχυριασμένες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, κυριότητας της οφειλέτριας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP», οι οποίες έχουν δοθεί ως ενέχυρο στην Εθνική Τράπεζα και άλλες τέσσερις τράπεζες από τις 4 Ιουνίου 1018 για την εξασφάλιση απαιτήσεων από συμβάσεις ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού. Η τιμή πρώτης προσφοράς για τις ανωτέρω μετοχές ορίστηκε στο ποσό εκτίμησης των μετοχών, δηλ. στο ποσό των ευρώ 29.456.111,88.

- Ο δεύτερος πλειστηριασμός θα αφορά 1.105.023 μετοχές της Αττικά Πολυκαταστήματα που ανήκουν στην Folli Follie Συμμετοχών, οι οποίες δόθηκαν ως ενέχυρο στις πιστώτριες τράπεζες. Η τιμή πρώτης προσφοράς για τις ανωτέρω μετοχές ορίστηκε στο ποσό εκτίμησης των μετοχών, δηλ. στο ποσό των 12.133.152,54 ευρώ.