Τρίμηνο κερδών για τον Όμιλο Allianz

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 13:21

Αυξήθηκαν τα κέρδη της Allianz το α΄ τρίμηνο του 2018, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τελών αναδιάρθρωσης και του φορολογικού συντελεστή, και ενός υψηλότερου μη λειτουργικού επενδυτικού αποτελέσματος.

Ο γερμανικός κολοσσός ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,94 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 1,82 δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Όπως αναφέρει ο όμιλος Allianz, τα αποτελέσματα οφείλονται κυρίως σε ένα υψηλότερο μη λειτουργικό επενδυτικό αποτέλεσμα, στη μείωση των τελών αναδιάρθρωσης και στον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή.

Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 36,5 δισ. ευρώ από τα 36,2 δισ. ευρώ. 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) ανήλθαν σε 4,46 (4,00) ευρώ.

Η ετήσια απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) ήταν 13,8% (ολόκληρο το έτος 2017: 11,8%).

Allianz 1Q 2018 Highlights EN

Τέλος, ο δείκτης κεφαλαιοποίησης του Solvency II παρέμεινε σταθερός κατά 225% στο τέλος του τριμήνου σε σύγκριση με το 229% που καταγράφηκε στο τέλος του 2017.