Στα 35 δισ. ευρώ το «μαύρο χρήμα» που κυκλοφορεί στην αγορά

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 11:05

Tα 35 δισ. ευρώ ακουμπά το «μαύρο χρήμα» που διακινείται στην Ελλάδα.

Έτσι, παρά τη μείωση που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, παραμένει σε δραματικά υψηλά επίπεδα, ενώ τεράστιες ποσότητες μετρητών διακινούνται μέσω των συμβολαιογράφων, οι οποίοι δηλώνουν το 88% των συναλλαγών που διεκπεραιώνουν ότι γίνεται τοις μετρητοίς.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την έκθεση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία βασίστηκε σε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των διωκτικών αρχών και συγκεκριμένα της Ελληνικής Αστυνομίας, του ΣΔΟΕ, των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών, καθώς και σε στοιχεία από έρευνες αναγνωρισμένων ιδρυμάτων και εκθέσεις διεθνών οργανισμών.

Στην έκθεση τονίζεται ότι στην Ελλάδα το ποσοστό της παραοικονομίας είναι σχετικά υψηλό συγκριτικά με τις λοιπές αναπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ. Ως ποσοστό επί του ΑΕΠ η παραοικονομία έφτασε στο 22,4% το 2015, 23,6% το 2013, 24% το 2012 για να μειωθεί φέτος στο 20%. Πριν από την κρίση, ήταν ακόμη υψηλότερη και συγκεκριμένα 25,1% το 2008 και 28,2% το 2003.

Ωστόσο, σήμερα, η μείωση φαίνεται ότι προκλήθηκε από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις. Το ποσοστό 20% του ΑΕΠ που σήμερα βρίσκεται στα 178 δισ. ευρώ, ανέρχεται σε περίπου 35 δισ. ευρώ.

Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο που προκύπτει αφορά στους συμβολαιογράφους. «Η τρωτότητα του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος αυξάνεται από τη μη απαγόρευση της χρήσης μετρητών στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Αποτέλεσμα της χρήσης μετρητών είναι η ύπαρξη αυξημένου κινδύνου φοροδιαφυγής και κατ’ επέκταση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», αναφέρεται στην έκθεση του ΥΠΟΙΚ.

Το 88% των αγορών και πωλήσεων ακινήτων πραγματοποιείται με λεφτά εκτός τραπεζικού συστήματος, μια και προφανώς οι συναλλασσόμενοι κάτι έχουν να κρύψουν ως προς την προέλευσή τους. Πάντως, τα αρχεία που τηρούν οι συμβολαιογράφοι είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Συμβολαιογράφων. Ωστόσο, η μορφή και ο τρόπος τήρησης των αρχείων δεν έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων, μέσω της δημιουργίας προφίλ του πελάτη και της ανάλυσης κινδύνου.

Μάλιστα στην έκθεση αναφέρεται ότι σε σχέση με την αποστολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών από τους συμβολαιογράφους επισημαίνεται ότι παρόλο που το 77% των συμβολαιογράφων γνωρίζει την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων στην Αρχή, την τελευταία πενταετία έχουν αποσταλεί μόνο 87 αναφορές!