ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής δόσεων από ρυθμίσεις για οφειλέτες του τέως ΟΑΕΕ

Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2018 15:24

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει τους οφειλέτες του τέως Ο.Α.Ε.Ε., που καταβάλλουν τις δόσεις των ρυθμίσεων μέσω παγίων εντολών, ότι οι δόσεις Ιουνίου και Ιουλίου 2018 θα εισπραχθούν ως εξής:

Στις 23/07/2018, για όσους βρίσκονται στη ρύθμιση Ν.4305/2014.

Στις 31/07/2018 - τελευταία εργάσιμη ημέρα, για όσους βρίσκονται στις λοιπές ρυθμίσεις (Ν.4152/13 - Πάγια Ρύθμιση, Νέα Αρχή και 4321/15).

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι οφειλέτες θα πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε να υπάρχει επαρκές ποσό στο λογαριασμό τους για την είσπραξη δύο δόσεων μαζί στις παραπάνω ημερομηνίες.