Συνταγματική η μείωση του εφάπαξ σε συνταξιοδοτούμενους της Εθνικής Τράπεζας

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018 11:29

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τη μείωση του εφάπαξ σε όσους υπαλλήλους της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος συνταξιοδοτούνται.

Όπως προκύπτει από την απόφασή τους, οι ανώτατοι δικαστές στάθμισαν το γεγονός ότι η μείωση αυτή έγινε για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος. Πάντως οι σύμβουλοι επικρατείας οδηγήθηκαν σε αυτήν την απόφασή τους κινούμενοι εντός του πλαισίου συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, που αφορά σε περιορισμένη και συγκεκριμένη ομάδα ασφαλισμένων και ένα ασφαλιστικό Ταμείο με οικονομικά μεγέθη σαφώς προσδιορισμένα, με βάση και τη σχετική αναλογιστική μελέτη, ώστε νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι σε καμία περίπτωση η απόφαση αυτή του ΣτΕ δεν γεννά από μόνη της νομολογιακό προηγούμενο ικανό να επηρεάσει ευρύτερο κύκλο συνταξιούχων.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια της Δικαιοσύνης έπειτα από προσφυγή που είχαν καταθέσει 6 πρώην υπάλληλοι της ΕΤΕ, οι οποίοι ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας του 2013 με την οποία τροποποιήθηκε το καταστατικό του Ταμείου Ασφάλισης και Πρόνοιας της ΕΤΕ.