ΕΦΚΑ: Προαιρετική η ασφάλιση των εικαστικών σύμφωνα με νέα ΚΥΑ

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 14:38

Η ασφάλιση των εικαστικών, οι οποίοι είναι μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ), στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), είναι προαιρετική, όπως επισημαίνεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιου Πετρόπουλου, και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γεωργίου Χουλιαράκη.

Η υπαγωγή των εικαστικών στην κοινωνική ασφάλιση εξακολουθεί να ρυθμίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1). Κατά τη διάταξη αυτή, η οποία διατηρείται σε ισχύ, εικαστικοί καλλιτέχνες, μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, δεν υπάγονται στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΕΒΕ) για κάθε είδους καλλιτεχνική δραστηριότητα, εκτός αν οι ίδιοι επιθυμούν.

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς των εικαστικών, διευκρινίζεται ότι η προαιρετικότητα της ασφάλισης των εικαστικών καλλιτεχνών κρίθηκε και εξακολουθεί να είναι αναγκαία, λόγω της ιδιομορφίας της εικαστικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητα που δεν αποτελεί επάγγελμα με μόνιμη διάθεση του καλλιτεχνικού έργου και λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική αξία και προσφορά που συνεπάγεται η καλλιτεχνική δραστηριότητα.

Χαρακτηριστικό της παραπάνω φύσης της καλλιτεχνικής δραστηριότητας είναι η ύπαρξη παράλληλης δραστηριότητας υπακτέας στον ΕΦΚΑ σε πολλές περιπτώσεις.