Κύπρος: Υπό καθεστώς διαχείρισης μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 18:34

Υπό καθεστώς διαχείρισης τίθεται μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κατασκευαστικό τομέα, με δραστηριότητες σε Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό.

Πρόκειται για την εταιρεία J&P Overseas, η οποία βρίσκεται σε ειδική διαχείριση από τους πιστωτές της, με στόχο τη μεταβίβαση των περιουσιακών της στοιχείων σε ένα νέο σχήμα.

Τη διαδικασία πιθανόν να αναλάβει ο οίκος Alvarez & Marsal. Στον όμιλο J&P εργάζονται πάνω από 18.000 άτομα σε Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς κατείχε εξέχουσα θέση στον κατασκευαστικό τομέα αραβικών χωρών, με την ανάληψη και εκτέλεση μεγάλων έργων.

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονες ανησυχίες και στην Κύπρο, καθώς η εταιρεία ανέλαβε ή συμμετέχει σε κοινοπραξίες που αφορούν στην εκτέλεση σημαντικών έργων υποδομής, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Αρμόδιοι της εταιρείας ούτε επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν τις πληροφορίες.