Προθεσμία τριάντα ημερών για δηλώσεις μεταβολών ακινήτων

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018 15:10

Η προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να δηλωθούν τα ακίνητα ή οι μεταβολές ακινήτων είναι αυστηρά 30 ημέρες.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 έτους 2019 είναι διαθέσιμη στους φορολογουμένους και απευθύνεται σε όσους από την 1η Ιανουαρίου 2018 αγοράζουν ή πωλούν ακίνητα, αποκτούν ή μεταβιβάζουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα όπως πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία.

Θα πρέπει να δηλώνεται κάθε είδους μεταβολή της ακίνητης περιουσίας όπως απόκτηση, σύσταση, πώληση κ.λπ. που πραγματοποιείται από 1ης Ιανουαρίου 2018 και μετά, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να τροποποιηθεί η περιουσιακή κατάσταση του φορολογουμένου.

Για να δηλωθεί κάθε αλλαγή που έχει επέλθει στην περιουσιακή εικόνα κάποιου θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων www.aade.gr. Με τους προσωπικούς κωδικούς στο Taxisnet θα μπει στον προσωπικό λογαριασμό του και από εκεί θα επιλέξει την εφαρμογή του Περιουσιολογίου.

Στη συνέχεια, επιλέγοντας το έτος 2019 στην ηλεκτρονική εφαρμογή, δίνεται η δυνατότητα να δηλωθούν οι μεταβολές που επήλθαν ή θα επέλθουν στην ακίνητη περιουσία από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά.

Τα στοιχεία που θα δηλωθούν θα πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά που αποτυπώνονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης (αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά και κληρονομιά). Με αυτόν τον τρόπο, μέσω της υποβολής Ε9, υπάρχει διαρκής ενημέρωση της περιουσιακής κατάστασης με τις μεταβολές που έχουν επέλθει.