Συμφωνίες Eurobank-ΕΤΕπ για δάνεια ύψους 150 εκατ. ευρώ

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018 09:44

Δύο νέες δανειακές συμβάσεις για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Eurobank .

 Πιο συγκεκριμένα οι δύο νέες συμβάσεις είναι:

• 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης

• 50 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση, μέσω της Eurobank Leasing, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που θέλουν να μισθώσουν εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.

Το νέο δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ, το οποίο η Eurobank θα διαθέσει άμεσα στις επιχειρήσεις με στόχο την πλήρη απορρόφησή του μέχρι το τέλος του 2018, εντάσσεται στο πλαίσιο της πιστωτικής γραμμής της ΕΤΕπ «Δάνεια για ΜμΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης» ύψους 1 δισ. ευρώ, προς τις ελληνικές τράπεζες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Eurobank έχει συνάψει μέχρι σήμερα άλλες δύο δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν ήδη διατεθεί και απορροφηθεί πλήρως από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις.

Μέσω αυτής της πιστωτικής γραμμής, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης οι οποίες δραστηριοποιούνται στη γεωργία, στον τουρισμό, στη μεταποίηση, στις υπηρεσίες και σε άλλους τομείς, χρηματοδοτούνται με επενδυτικά δάνεια ή και δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης.

Όπως και οι προηγούμενες δανειακές συμβάσεις που υπογράφηκαν με τη Eurobank και η νέα δανειακή σύμβαση συμπεριλαμβάνει την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ «Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης – Επενδύοντας για τους νέους», μέσω της οποίας προσφέρονται ευνοϊκότεροι όροι τιμολόγησης στις επιχειρήσεις που προάγουν την απασχόληση των νέων.