Εθνική Τράπεζα: Διοργανώνει το Open Fintech Day

Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018 15:16

Η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy, διοργανώνει το Open Fintech Day την Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:00, στο χώρο καινοτομίας be finnovative (Πειραιώς 74, Μοσχάτο).

Στο Open Fintech Day θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα του προγράμματος επιτάχυνσης be finnovative, αλλά και της Εθνικής Τράπεζας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Στο Open Fintech Day μπορούν να συμμετέχουν στελέχη επιχειρήσεων, φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να μάθει τις νέες τεχνολογικές τάσεις στο fintech, όπως επίσης και για τα επόμενα βήματα της Εθνικής Τράπεζας για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Τα βασικά θέματα του Open Fintech Day είναι:

- Fintech και επιχειρηματικότητα: Τεχνολογίες και Startups.
- Περιγραφή του επόμενου κύκλου του προγράμματος επιτάχυνσης be finnovative #befinnovative 3.0.
- Προτεινόμενες ιδέες και θεματικές περιοχές για το Crowdhackathon #fintech 3.0, το οποίο θα αποτελέσει ένα bootcamp για το πρόγραμμα #befinnovative 3.0 αναδεικνύοντας καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.