Alpha Bank: Κερδοφορία 53,4 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 11:13

Κέρδη προ φόρων που φτάνουν τα 163,4 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Alpha Bank στο πρώτο εννεάμηνο του χρόνου, με αποτέλεσμα τα κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται στα 53,4 εκατ. έναντι 85,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2017.

Από τα οικονομικά αποτελέσματα προκύπτει:

- Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,3%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 7,8 δισ. ευρώ.

- Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 4,4 δισ. και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά 3,6 δισ. σε ετήσια βάση. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ο Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα ανήλθε σε 49,5% έναντι 53,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.

- Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον όμιλο να ανέρχονται σε 38,6 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, αυξημένα κατά 1,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Τον Νοέμβριο 2018, τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 0,4 δισ. ευρώ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 106% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 έναντι 129% τον Σεπτέμβριο 2017.

- Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά 6,3 δισ. από τις αρχές του έτους. Τον Νοέμβριο 2018, η χρηματοδότηση που αντλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρήθηκε σε 3,1 δισ., ενώ η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε περαιτέρω σε 0,8 δισ. από 8,4 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.

- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 1.329,4 εκατ., μειωμένο κατά 9,1% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων.

- Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 134,8 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε 398,4 δισ. το εννεάμηνο 2018.

- Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 16,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 1,2 δισ., το εννεάμηνο 2018, ενισχυμένο από τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

- Οι Ζημίες Αποζημιώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 944,1 εκατ. το εννεάμηνο 2018, που αντιστοιχούν σε 229 μονάδες βάσεως, έναντι 761,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017.